บริการรับสั่งซื้อสินค้าจากช้อปปี้

พร้อมจัดส่งถึงหน้าบ้านในทุกประเทศทั่วโลก

✔️ ฝากสั่ง ฟรี !!

✔️ รวบรวบสินค้า และ พื้นที่เก็บ ฟรี !! 30 วัน

✔️ รีแพ็คอย่างดี พร้อมกล่อง ฟรี !!

✔️ ทำเอกสารให้ ฟรี !! พร้อมประกันสินค้า ฟรี !!

✔️ ส่งออกทางอากาศ ไม่ฟรี แต่ ถูกมาก 😱

ขั้นตอนการฝากซื้อ

1.
ใส่ลิ้งค์สินค้า

ก๊อปปี้ลิ้งค์สินค้าที่ต้องการให้ทีมงานช่วยสั่งซื้อลงในฟอร์ม ( สามารถสั่งได้หลายลิ้งค์พร้อมกัน )

2.
ชำระเงินรอบแรก

ระบบจะสรุปยอดค่าสินค้าที่ลูกค้าต้องชำระรอบแรก ( หากราคาสินค้าเปลี่ยนแปลง หรือมีค่าขนส่ง ทีมงานจะเรียกเก็บอีกครั้งในการชำระรอบสอง )

3.
รอร้านค้าจัดส่ง

รอสินค้าทั้งหมดจัดส่งมาที่คลังสินค้า เพื่อรีแพ็ค โดยลูกค้าสามารถติดตามสถานะการสั่งซื้อได้ทางลิ้งค์ที่ได้รับทางอีเมลล์

4.
ชำระเงินรอบสอง

เมื่อรีแพ็คเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทีมงานจะแจ้งยอดค่าขนส่งเพื่อให้ลูกค้าชำระ และส่งออก

ซื้อเท่าไหร่ถึงไม่เสียภาษีนำเข้า ?

หากต้องการซื้อเยอะและไม่อยากเสียภาษี ทีมงานสามารถช่วยแบ่งกล่องและส่งออกแยกวันให้กับลูกค้าได้

ประเทศงดเว้นภาษีอากรนำเข้า เมื่อสินค้ามีมูลค่างดเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มนำเข้า เมื่อสินค้ามีมูลค่า
สหรัฐอเมริกาไม่เกิน 28,000 บาทไม่เกิน 28,000 บาท
สหราชอาณาจักรไม่เกิน 6,000 บาทเสียทุกกรณี ( UK VAT = 20% )
เยอรมนีไม่เกิน 5,500 บาทเสียทุกกรณี ( DE VAT = 19% )
ฝรั่งเศสไม่เกิน 5,500 บาทเสียทุกกรณี ( FR VAT = 20% )
กลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปไม่เกิน 5,500 บาทเสียทุกกรณี ( ตามอัตรา VAT ของประเทศนั้น ๆ )
สิงคโปร์ไม่เกิน 10,000 บาทเสียทุกกรณี ( SG GST = 9% )
ญี่ปุ่นไม่เกิน 2,300 บาทไม่เกิน 2,300 บาท
ไต้หวันไม่เกิน 2,200 บาทไม่เกิน 2,200 บาท
ฮ่องกงไม่จำกัดไม่จำกัด