Terms & Conditions

เงื่อนไขการให้บริการ และ ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

 • เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ karton.express นั่นหมายถึงว่าคุณมีความยินยอมเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการ และข้อจำกัดความรับผิดชอบของเรา
 • ในการใช้งาน karton.express ซึ่งเรียกรวมกันว่า “ไซต์” ผู้เยี่ยมชมทั้งหมดถูกเรียกว่า “ผู้ใช้” “คุณ” และ “ของคุณ” มีข้อผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการ และข้อจำกัดความรับผิดชอบเหล่านี้
 • คำว่า “เรา” “พวกเรา” และ “ของเรา” หมายถึงบริษัท คาร์ท็อนเอ็กเพรส (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ซึ่งเป็นเจ้าของ karton.express (“เว็บไซต์”) การเข้าถึงไซต์นี้ถือเป็นการใช้ไซต์และการยอมรับข้อกำหนดที่ระบุไว้ในที่นี้
 • ในการใช้ไซต์ แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนแก้ไข และรับทราบว่าได้อ่านข้อกำหนดเหล่านี้แล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ หรือกำหนดเงื่อนไขใหม่เกี่ยวกับการใช้งานไซต์เป็นครั้งคราว ซึ่งในกรณีนี้ เราจะโพสต์ข้อกำหนดในการให้บริการที่แก้ไขบนไซต์นี้ การใช้ไซต์ต่อไปหลังจากที่เราโพสต์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการใหม่พร้อมกับสิ่งที่มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขใหม่
 • ผลิตภัณฑ์ บริการ และข้อมูลที่ระบุไว้ในที่นี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับรองโดยบริษัทฯ ขนส่งที่เป็นผู้ให้บริการของเรา อาทิเช่น DHL , UPS , FedEx , Aramex , Linex , Janio , ไปรษณีย์ไทย หรืออื่น ๆ
 • โดยการเลือกบริการขนส่ง และกดปุ่ม “ชำระเงิน” บนเว็บไซต์ และป้อนข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ หรือลงทะเบียนด้วยวิธีอื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางวาจา หรืออย่างอื่น คุณ (“ลูกค้า”) ตกลงที่จะใช้หรือสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ ที่ให้บริการโดยบริษัท และจะถือว่าคุณกำลังดำเนินการเข้าสู่ข้อตกลงในการซื้อที่มีผลผูกพันทางกฎหมายกับบริษัท 
 • หากเงื่อนไข, บทบัญญัติ, พันธสัญญา หรือเงื่อนไขใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ถูกตัดสินโดยผู้ไกล่เกลี่ยหรือศาลที่มีเขตอำนาจศาลว่าเป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ส่วนที่เหลือของข้อตกลงจะยังคงมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะไม่เป็นไปตามนั้น, ได้รับผลกระทบ, บกพร่อง หรือเป็นโมฆะ
 • เงื่อนไขการบริการเหล่านี้มีการผูกมัดและประกันเพื่อประโยชน์ของผู้สืบทอดและผู้ได้รับมอบหมายของคู่สัญญา เงื่อนไขการบริการเหล่านี้ไม่สามารถมอบหมาย, มอบสิทธิ์ หรือโอนให้ผู้อื่นได้ การโอน, การมอบหมาย หรือการเป็นตัวแทนในการมอบหมายใดๆ จากคุณถือเป็นโมฆะ
 • ข้อกำหนดเหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับไซต์และบริการ และแทนที่ข้อตกลง, การรับรอง และความเข้าใจระหว่างเราก่อนหน้านี้ การสละสิทธิ์ของบทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงนี้ โดยบริษัทจะไม่ถือว่าหรือจะถือเป็นการสละสิทธิ์ของข้อกำหนดอื่น ๆ ไม่ว่าจะคล้ายคลึงกันหรือไม่ก็ตาม และการสละสิทธิ์ใด ๆ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง การสละสิทธิ์จะไม่มีผลผูกพันเว้นแต่จะมีการดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรโดยบริษัท หัวเรื่องของข้อตกลงนี้ถูกรวมไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และจะไม่ส่งผลต่อการสร้างหรือการตีความจากข้อกำหนดใด ๆ
 • หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆเกี่ยวกับข้อกำหนดในการให้บริการ และข้อจำกัดความรับผิดชอบ กรุณาส่งอีเมล์มาที่:[email protected]
 • อัปเดต: 4 พฤศจิกายน 2564