คำถามที่พบบ่อย

จะเริ่มต้นส่งพัสดุได้อย่างไร ?

จ่ายเงินผ่านช่องทางไหนได้บ้าง ?

จะดูสถานะพัสดุได้ที่ไหน ?

สมัครสมาชิกอย่างไร ?

โค๊ดขนส่งแต่ละตัวคืออะไร ?

DAP , DDP คืออะไร ?

เทอมการค้า DAP และ DDP

สำหรับธุรกิจค้าขายข้ามประเทศแบบออนไลน์ ( Cross border e-Commerce )  หรือบุคคลธรรมดาที่ต้องการส่งพัสดุไปต่างประเทศ จะต้องเจอกับเทอมการค้าแบบ DAP และ DDP อยู่บ่อยครั้งเนื่องจากเป็นเทอมการค้าที่นิยมใช้กับระบบขนส่งแบบ Express หรือผ่านไปรษณีย์

DAP ( Delivered At Place )

เทอมการค้านี้ผู้ขายจะรับผิดชอบหน้าที่และค่าใช้จ่ายทุกอย่างตั้งแต่ จัดเตรียมสินค้า ⇢ แพคสินค้า ⇢ ขนส่งไปยังท่าอากาศยาน หรือท่าเรือที่ประเทศต้นทาง ⇢ ดำเนินพิธีการศุลกากรที่ประเทศต้นทาง ⇢ ดำเนินการส่งออกจากประเทศต้นทาง ⇢ ดำเนินพิธีการศุลกากรที่ประเทศปลายทาง ⇢ ขนส่งที่ประเทศปลายทางไปยังสถานที่ของผู้รับ

 

โดยเทอมการค้าแบบ DAP นี้ หากสินค้าหรือพัสดุที่จัดส่งมีมูลค่ารวมเกิน De Minimis ( มูลค่าที่ไม่ต้องเสียภาษี ) ผู้รับจะต้องมีหน้าที่จ่ายค่า ภาษีนำเข้า และ ภาษีมูลค่าเพิ่มนำเข้า ด้วยตนเอง ซึ่งโดยปกติแล้วผู้ให้บริการขนส่งจะเป็นเรียกเก็บค่าภาษีนำเข้า และ ภาษีมูลค่าเพิ่มนำเข้า รวมทั้งค่าธรรมเนียมอื่น ๆ กับผู้รับ ณ เวลาที่ผู้ให้บริการขนส่งไปนำส่งพัสดุสินค้าให้ผู้รับ หรือ อาจจะออกบิลเรียกเก็บภายหลัง

DDP ( Delivered Duty Paid )

เทอมการค้านี้ผู้ขายจะรับผิดชอบหน้าที่และค่าใช้จ่ายทุกอย่างตั้งแต่ จัดเตรียมสินค้า ⇢ แพคสินค้า ⇢ ขนส่งไปยังท่าอากาศยาน หรือท่าเรือที่ประเทศต้นทาง ⇢ ดำเนินพิธีการศุลกากรที่ประเทศต้นทาง ⇢ ดำเนินการส่งออกจากประเทศต้นทาง ⇢ ดำเนินพิธีการศุลกากรที่ประเทศปลายทาง ⇢ ชำระค่าภาษีนำเข้า และ ภาษีมูลค่าเพิ่มแทนผู้รับ ⇢ ขนส่งที่ประเทศปลายทางไปยังสถานที่ของผู้รับ


ซึ่งจะเห็นว่าเทอมการค้าแบบ DDP นี้มีความเหมือนกันกับเทอมการค้าแบบ DAP แทบทุกประการ แต่จะมีการเพิ่ม ผู้ส่งจะเป็นผู้ชำระค่าภาษีนำเข้า และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ด้วย ซึ่งทำให้เทอมการค้านี้เป็นที่นิยมสำหรับการค้าขายแบบ Cross broder e-Commerce เป็นอย่างมากเนื่องจากผู้รับมีหน้าที่แค่รอคอยสินค้าไปส่งเท่านั้น