บทความ

กรมศุลฯ ≠ กงสุลฯ

กรมศุลฯ ≠ กงสุลฯ

ในหลาย ๆ ครั้งลูกค้าที่ใช้บริการส่งของไปต่างประเทศของเราเรียก กรมศุลฯ เป็น กงสุล ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจผิดและสื่อสารกันคลาดเคลื่อน วันนี้แอดมินเลยอยากจะนำทั้งสองหน่วยงานนี้มาอธิบายให้ลูกค้าทราบอีกครั้งว่าแต่ละหน่วยงานทำหน้าที่อะไร

กรมศุลฯ ( Customs )

กรมศุลฯ หรือ ที่เรียกเต็ม ๆ ว่า กรมศุลกากร เป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการจัดเจ็บภาษีศุลกากรทั้งขาเข้าและขาออก รวมถึงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ด้วย และในบางครั้งอาจต้องเก็บภาษีแทนกรมสรรพากร , กรมสรรสามิต และกระทรวงมหาดไทยให้ด้วย

กงสุลฯ ( Consular )

กงสุลฯ หรือ ที่เรียกเต็ม ๆ ว่า กรมการกงสุล  เป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ โดยมีภารกิจหลักคือ การให้บริการบริการประชาชน ซึ่งมีงานประเภทบริการตั้งแต่ การให้ความคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ งานตรวจลงตราและเอกสารคนต่างด้าว งานสัญชาติและนิติกรณ์ งานหนังสือเดินทาง และงานเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร เป็นต้น

ติดตามข่าวสารใหม่ๆ จาก Karton

Subscribe for our daily News

พื้นที่โฆษณาฟรี

สำหรับพาร์ทเนอร์

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ ผู้ส่งออกสินค้าบางประเภทจำเป็นต้องทำการรมยา ( Fumigate ) ก่อนการส่งออกสินค้า ... อ่านต่อ
Admin Karton

1 year ago

ในหลาย ๆ ครั้งลูกค้าของเราเรียก กรมศุลฯ เป็น กงสุล ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจผิดและสื่อสารกันคลาดเคลื่อน ... อ่านต่อ
Admin Karton

1 year ago

HS Code ( Harmonized System Code ) เป็นระบบมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายประเภทและชนิดของสินค้าที่จะจัดส่งไปต่างประเทศ ... อ่านต่อ
Admin Karton

1 year ago