บทความ

กรมศุลฯ ≠ กงสุลฯ

กรมศุลฯ ≠ กงสุลฯ

ในหลาย ๆ ครั้งลูกค้าที่ใช้บริการส่งของไปต่างประเทศของเราเรียก กรมศุลฯ เป็น กงสุล ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจผิดและสื่อสารกันคลาดเคลื่อน วันนี้แอดมินเลยอยากจะนำทั้งสองหน่วยงานนี้มาอธิบายให้ลูกค้าทราบอีกครั้งว่าแต่ละหน่วยงานทำหน้าที่อะไร

กรมศุลฯ ( Customs )

กรมศุลฯ หรือ ที่เรียกเต็ม ๆ ว่า กรมศุลกากร เป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการจัดเจ็บภาษีศุลกากรทั้งขาเข้าและขาออก รวมถึงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ด้วย และในบางครั้งอาจต้องเก็บภาษีแทนกรมสรรพากร , กรมสรรสามิต และกระทรวงมหาดไทยให้ด้วย

กงสุลฯ ( Consular )

กงสุลฯ หรือ ที่เรียกเต็ม ๆ ว่า กรมการกงสุล  เป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ โดยมีภารกิจหลักคือ การให้บริการบริการประชาชน ซึ่งมีงานประเภทบริการตั้งแต่ การให้ความคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ งานตรวจลงตราและเอกสารคนต่างด้าว งานสัญชาติและนิติกรณ์ งานหนังสือเดินทาง และงานเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร เป็นต้น

ติดตามข่าวสารใหม่ๆ จาก Karton

Subscribe for our daily News

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ ผู้ส่งออกสินค้าบางประเภทจำเป็นต้องทำการรมยา ( Fumigate ) ก่อนการส่งออกสินค้า ... อ่านต่อ
Admin Karton

2 years ago

ในหลาย ๆ ครั้งลูกค้าของเราเรียก กรมศุลฯ เป็น กงสุล ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจผิดและสื่อสารกันคลาดเคลื่อน ... อ่านต่อ
Admin Karton

2 years ago

HS Code ( Harmonized System Code ) เป็นระบบมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายประเภทและชนิดของสินค้าที่จะจัดส่งไปต่างประเทศ ... อ่านต่อ
Admin Karton

2 years ago

ตรวจสอบราคาค่า ส่งพัสดุไปต่างประเทศ

ระบบจะแสดงราคาภายใน 5 วินาที

ประเทศปลายทาง

{{errors.country}}
{{errors.state}}
{{errors.city}}
{{errors.postalCode}}

รายละเอียดพัสดุ

{{errors.total_value}}
{{errors.value}}
{{errors.width}}
{{errors.depth}}
{{errors.length}}
{{errors.weight}}
{{$index+1}}
{{errors.value}}
{{errors.width}}
{{errors.depth}}
{{errors.length}}
{{errors.weight}}
ขนส่งที่ให้บริการ
ระยะเวลาขนส่ง
จุดรับพัสดุ
เงื่อนไข
ค่าบริการ

ประเทศปลายทาง

{{getName}}

{{entry.state}}, {{entry.city}} , {{entry.postalCode}}

รายละเอียดพัสดุ

มูลค่ารวม ฿ {{entry.total_value}}

  • {{item_sub.width}}x{{item_sub.depth}}x{{item_sub.length}} cm {{item_sub.weight}} kg
ขนส่งที่ให้บริการ ระยะเวลาขนส่ง จุดรับพัสดุ เงื่อนไข ค่าบริการ

{{courier.name}}

{{courier.company}}

{{courier.delivery.min}}-{{courier.delivery.max}} วัน {{service_option.label}}
{{service_condition.label}}
ดูเงื่อนไขทั้งหมด
฿ {{courier.price}}
{{service_rule.label}}