บทความ

สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากไม้ต้องรมยาก่อนส่งออก

สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากไม้ต้องรมยาก่อนส่งออก

Fumigate คืออะไร ?

Fumigate คือการรมยา โดยที่วัสดุที่ทำจากไม้ไม่ว่าจะเป็นสินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ เช่น ลังไม้ทึบ, แผ่นไม้รองรับสินค้า, กล่องไม้, ถังไม้, ลังไม้โปร่ง หรือแม้แต่วัสดุชิ้นเล็กๆ เช่น ไม้รองมุมกันกระแทก,  ไม้รองลาก, ไม้กันกระแทก  เป็นต้น โดยวัสดุดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดจะต้องทำการรมยาก่อนทำการส่งออกไปยังต่างประเทศ

ทำไมจึงต้องทำ fumigate ?

เนื่องจากวัสดุที่เป็นไม้ สามารถเป็นแหล่งที่อยู่ของแมลงต่างๆ ทั้งที่เป็นอันตรายกับคน, สัตว์ และพืช ดังนั้นการขนส่งไม้ที่มีแมลงเหล่านั้นจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง สามารถทำให้เกิดการแพร่ระบาดของแมลงต่างๆได้ ซึ่งมีผลต่อความปลอดภัยของคน, สัตว์ และพืช รวมทั้งอาจส่งผลต่อระบบนิเวศของประเทศปลายทางนั้นๆได้ในกรณีที่คุณส่งของไปต่างประเทศ

คณะทำงานภายใต้อนุสัญญา สำหรับการอารักขาพืชระหว่างประเทศ หรือ ISPM (International Standards For Phytosanitary Measures) จึงได้จัดทำมาตรฐานมาตรการสุขอนามัยพืชระหว่างประเทศขึ้น นั้นคือ International Plant Protection Convention (IPPC) หรือ อนุสัญญาอารักขาพืชระหว่างประเทศ โดยประเทศไทยได้ร่วมภาคีอนุสัญญา IPPC นี้ด้วย ดังนั้นเพื่อควบคุมบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ใช้ในการค้าระหว่างประเทศให้ปราศจากศัตรูพืช และเป็นมาตรฐานสากล จึงกำหนดให้ สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ ที่ทำจากไม้ต้องได้รับการกำจัดแมลงศัตรูพืชก่อนการส่งออก ด้วยการรมยา (Fumigation)

หากต้องการทำ Fumigate ต้องทำอย่างไร ?

ผู้ส่งออกสามารถติดต่อกับผู้ให้บริการรมยา ที่ขึ้นทะเบียนไว้และได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรแล้ว และเมื่อได้รับการรมยาแล้วทางผู้ให้บริการจะประทับตราที่บรรจุภัณฑ์ไม้ เป็นเครื่องหมาย IPPC และจะออกใบรับรองการฟูมิเกทให้ด้วย ( Fumigate Certificate )

ตัวอย่างตราประทับ IPPC

ตัวอย่าง Fumigate Certificate

ติดตามข่าวสารใหม่ๆ จาก Karton

Subscribe for our daily News

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในหลาย ๆ ครั้งลูกค้าของเราเรียก กรมศุลฯ เป็น กงสุล ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจผิดและสื่อสารกันคลาดเคลื่อน ... อ่านต่อ
Admin Karton

2 years ago

ในหลาย ๆ ครั้งลูกค้าของเราเรียก กรมศุลฯ เป็น กงสุล ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจผิดและสื่อสารกันคลาดเคลื่อน ... อ่านต่อ
Admin Karton

2 years ago

HS Code ( Harmonized System Code ) เป็นระบบมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายประเภทและชนิดของสินค้าที่จะจัดส่งไปต่างประเทศ ... อ่านต่อ
Admin Karton

2 years ago

ตรวจสอบราคาค่า ส่งพัสดุไปต่างประเทศ

ระบบจะแสดงราคาภายใน 5 วินาที

ประเทศปลายทาง

{{errors.country}}
{{errors.state}}
{{errors.city}}
{{errors.postalCode}}

รายละเอียดพัสดุ

{{errors.total_value}}
{{errors.value}}
{{errors.width}}
{{errors.depth}}
{{errors.length}}
{{errors.weight}}
{{$index+1}}
{{errors.value}}
{{errors.width}}
{{errors.depth}}
{{errors.length}}
{{errors.weight}}
ขนส่งที่ให้บริการ
ระยะเวลาขนส่ง
จุดรับพัสดุ
เงื่อนไข
ค่าบริการ

ประเทศปลายทาง

{{getName}}

{{entry.state}}, {{entry.city}} , {{entry.postalCode}}

รายละเอียดพัสดุ

มูลค่ารวม ฿ {{entry.total_value}}

  • {{item_sub.width}}x{{item_sub.depth}}x{{item_sub.length}} cm {{item_sub.weight}} kg
ขนส่งที่ให้บริการ ระยะเวลาขนส่ง จุดรับพัสดุ เงื่อนไข ค่าบริการ

{{courier.name}}

{{courier.company}}

{{courier.delivery.min}}-{{courier.delivery.max}} วัน {{service_option.label}}
{{service_condition.label}}
ดูเงื่อนไขทั้งหมด
฿ {{courier.price}}
{{service_rule.label}}