บทความ

สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากไม้ต้องรมยาก่อนส่งออก

สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากไม้ต้องรมยาก่อนส่งออก

Fumigate คืออะไร ?

Fumigate คือการรมยา โดยที่วัสดุที่ทำจากไม้ไม่ว่าจะเป็นสินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ เช่น ลังไม้ทึบ, แผ่นไม้รองรับสินค้า, กล่องไม้, ถังไม้, ลังไม้โปร่ง หรือแม้แต่วัสดุชิ้นเล็กๆ เช่น ไม้รองมุมกันกระแทก,  ไม้รองลาก, ไม้กันกระแทก  เป็นต้น โดยวัสดุดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดจะต้องทำการรมยาก่อนทำการส่งออกไปยังต่างประเทศ

ทำไมจึงต้องทำ fumigate ?

เนื่องจากวัสดุที่เป็นไม้ สามารถเป็นแหล่งที่อยู่ของแมลงต่างๆ ทั้งที่เป็นอันตรายกับคน, สัตว์ และพืช ดังนั้นการขนส่งไม้ที่มีแมลงเหล่านั้นจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง สามารถทำให้เกิดการแพร่ระบาดของแมลงต่างๆได้ ซึ่งมีผลต่อความปลอดภัยของคน, สัตว์ และพืช รวมทั้งอาจส่งผลต่อระบบนิเวศของประเทศปลายทางนั้นๆได้ในกรณีที่คุณส่งของไปต่างประเทศ

คณะทำงานภายใต้อนุสัญญา สำหรับการอารักขาพืชระหว่างประเทศ หรือ ISPM (International Standards For Phytosanitary Measures) จึงได้จัดทำมาตรฐานมาตรการสุขอนามัยพืชระหว่างประเทศขึ้น นั้นคือ International Plant Protection Convention (IPPC) หรือ อนุสัญญาอารักขาพืชระหว่างประเทศ โดยประเทศไทยได้ร่วมภาคีอนุสัญญา IPPC นี้ด้วย ดังนั้นเพื่อควบคุมบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ใช้ในการค้าระหว่างประเทศให้ปราศจากศัตรูพืช และเป็นมาตรฐานสากล จึงกำหนดให้ สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ ที่ทำจากไม้ต้องได้รับการกำจัดแมลงศัตรูพืชก่อนการส่งออก ด้วยการรมยา (Fumigation)

หากต้องการทำ Fumigate ต้องทำอย่างไร ?

ผู้ส่งออกสามารถติดต่อกับผู้ให้บริการรมยา ที่ขึ้นทะเบียนไว้และได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรแล้ว และเมื่อได้รับการรมยาแล้วทางผู้ให้บริการจะประทับตราที่บรรจุภัณฑ์ไม้ เป็นเครื่องหมาย IPPC และจะออกใบรับรองการฟูมิเกทให้ด้วย ( Fumigate Certificate )

ตัวอย่างตราประทับ IPPC

ตัวอย่าง Fumigate Certificate

ติดตามข่าวสารใหม่ๆ จาก Karton

Subscribe for our daily News

พื้นที่โฆษณาฟรี

สำหรับพาร์ทเนอร์

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในหลาย ๆ ครั้งลูกค้าของเราเรียก กรมศุลฯ เป็น กงสุล ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจผิดและสื่อสารกันคลาดเคลื่อน ... อ่านต่อ
Admin Karton

1 year ago

ในหลาย ๆ ครั้งลูกค้าของเราเรียก กรมศุลฯ เป็น กงสุล ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจผิดและสื่อสารกันคลาดเคลื่อน ... อ่านต่อ
Admin Karton

1 year ago

HS Code ( Harmonized System Code ) เป็นระบบมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายประเภทและชนิดของสินค้าที่จะจัดส่งไปต่างประเทศ ... อ่านต่อ
Admin Karton

1 year ago