บทความ

มารู้จัก Term ส่งสินค้าแบบ DDP Term คืออะไร มีข้อดีอย่างไร?

มารู้จัก Term ส่งสินค้าแบบ DDP Term คืออะไร มีข้อดีอย่างไร?

พนักงานกำลังลำเลียงสินค้า เพื่อส่งของไปต่างประเทศ

พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจส่งออกและนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศ ควรมาทำความรู้จักกับการส่งสินค้าแบบ DDP Term แต่การส่งสินค้าในรูปแบบนี้คืออะไร มีข้อดีอย่างไรต่อทั้งผู้นำเข้าและผู้ส่งออก เรารวบรวมข้อมูลควรรู้มาไว้ให้แล้ว มาติดตามกันได้ที่นี่

รู้จักการส่งสินค้าแบบ DDP Term คืออะไร?

การส่งสินค้าแบบ DDP Term (Delivered Duty Paid) คือ เงื่อนไขการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศที่ได้รับการพัฒนาโดยหอการค้าระหว่างประเทศ และได้รับการเสนอให้เป็นตัวเลือกการจัดส่งที่ได้มาตรฐานทั่วโลก โดยผู้ขายจะมีหน้าที่เป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าและความเสี่ยงต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้า ตลอดจนการขนส่งไปจนถึงจุดส่งมอบ ณ สถานที่ของผู้ซื้อ (Buyer’s Warehouse) หรือจนถึงเมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าแล้ว รวมถึงดำเนินการพิธีศุลกากรทั้งขาออก-ขาเข้า และชำระภาษีต่าง ๆ โดยที่ผู้ซื้อมีหน้าที่เพียงชำระราคาสินค้าเท่านั้น

ข้อควรรู้ก่อนเลือกใช้บริการส่งแบบ DDP

 • เป็นรูปแบบการส่งที่ผู้ซื้อหรือผู้นำเข้ามีความเสี่ยงน้อย เนื่องจากผู้ขายหรือผู้ส่งออกเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าทั้งหมด ตั้งแต่ท่าเรือต้นทางไปยังท่าเรือปลายทาง
 • เป็นรูปแบบการส่งที่ผู้ซื้อไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายหรือความเสี่ยงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบสินค้า
 • ผู้ซื้อสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าจะได้รับการขนส่งไปยังสถานที่ของผู้ซื้ออย่างปลอดภัยและตรงเวลา
  ผู้ขายสามารถควบคุมกระบวนการขนส่งได้ทั้งหมด

 

เงื่อนไขสำคัญของการส่งแบบ DDP shipping คืออะไร?

การส่งแบบ DDP Term คือ รูปแบบการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้รับความนิยมทั้งจากทางทะเลและทางอากาศ โดยผู้ซื้อจะเป็นฝ่ายได้รับผลประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงเรื่องการไม่ได้รับสินค้า แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ผู้ขายจะเป็นฝ่ายที่สามารถคิดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้ตั้งแต่แรก ทำให้มีข้อมูลที่มีความโปร่งใสเกี่ยวกับราคา โดยแต่ละฝ่ายจะมีเงื่อนไขสำคัญที่ควรรู้ ดังนี้

เงื่อนไขสำหรับผู้ส่งออก

สำหรับผู้ส่งออกหรือฝั่งผู้ขาย จะมีหน้าที่รับผิดชอบครอบคลุมตั้งแต่การจัดเตรียมสินค้าและดำเนินการพิธีการศุลกากรขาเข้า รวมถึงค่าส่งของไปต่างประเทศอื่น ๆ ตลอดจนถึงการส่งมอบสินค้า เช่น

 • ด้านการจัดเตรียมสินค้า ผู้ขายต้องจัดเตรียมสินค้าให้ถูกต้องตามสัญญาซื้อขายและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ด้านการบรรจุหีบห่อสินค้าให้ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับการขนส่ง
 • ด้านการทำสัญญาขนส่ง ผู้ขายต้องทำการขนส่งสินค้าไปยังสถานที่ของผู้ซื้อ โดยต้องเลือกผู้ให้บริการขนส่งที่เหมาะสมและดำเนินการขนส่งให้เป็นไปตามสัญญาขนส่ง
 • การผ่านพิธีการศุลกากร ผู้ขายต้องดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากรขาออกและขาเข้าในประเทศของผู้ขายและประเทศของผู้ซื้อ โดยผู้ขายต้องชำระค่าภาษีอากรและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
 • การชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบสินค้า ได้แก่ การตรวจสอบคุณภาพ การวัด การชั่งน้ำหนัก ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมศุลกากร และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • การส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ ณ สถานที่ของผู้ซื้อ โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพที่ถูกต้องและครบถ้วนตามสัญญาซื้อขาย

ข้อดีของการส่งของแบบ DDP สำหรับฝั่งผู้ขาย

 • เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า เนื่องจากผู้ซื้อสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าจะได้รับการขนส่งไปยังสถานที่ของผู้ซื้ออย่างปลอดภัย
 • เพิ่มโอกาสในการขาย เนื่องจากเงื่อนไข DDP เหมาะสำหรับสินค้าที่มีมูลค่าสูงหรือมีความเสี่ยงต่อการสูญหาย
 • เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เงื่อนไข DDP ยังสามารถช่วยลดต้นทุนการนำเข้าสินค้าของลูกค้า ทำให้ผู้ขายสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้มากขึ้น

 

เงื่อนไขสำหรับผู้นำเข้า

สำหรับผู้นำเข้าหรือฝั่งผู้ซื้อ จะมีหน้าที่และความรับผิดชอบค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับหน้าที่ของผู้ขาย โดยมีหน้าที่เพียงรับมอบสินค้าและชำระค่าสินค้าเท่านั้น

 • ดำเนินการรับมอบสินค้าเมื่อสินค้าถูกส่งมอบแล้ว ณ สถานที่ของผู้ซื้อ (buyer’s warehouse) โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพที่ถูกต้องและครบถ้วนตามสัญญาซื้อขาย
 • ชำระค่าสินค้า ผู้ซื้อต้องชำระค่าสินค้าให้แก่ผู้ขายตามสัญญาซื้อขาย

ข้อดีของการส่งของแบบ DDP สำหรับฝั่งผู้ซื้อ

 • เพิ่มความพึงพอใจ เนื่องจากผู้ซื้อไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่าง ๆ
 • ลดความเสี่ยง ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญหายของสินค้าระหว่างการขนส่ง
 • ลดต้นทุนการนำเข้า เพราะไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าทั้งหมด

การส่งของแบบ DDP ส่งสินค้าผ่านทางเรือ

 

การส่งของ DDP เหมาะสำหรับสินค้าประเภทใด?

 • สินค้าที่มีมูลค่าสูง เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ เป็นต้น
 • สินค้าที่มีความเสี่ยงต่อการสูญหายหรือเสียหายสูง เช่น สินค้าเปราะบาง สินค้ามีกลิ่น เป็นต้น
 • สินค้าที่ต้องผ่านพิธีการศุลกากรที่ซับซ้อน เช่น สินค้าที่มีการควบคุม อย่างสินค้าควบคุมทางการค้า สินค้าควบคุมทางศุลกากร เป็นต้น

โดยเงื่อนไขของการส่งด้วยวิธี DDP นั้น จึงเหมาะกับธุรกิจที่ไม่มีประสบการณ์ในการนำเข้าสินค้ามาก่อน อีกทั้งผู้ประกอบการยังจะได้ประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน ที่ส่งผลดีต่อการทำธุรกิจในระยะยาวด้วย

เป็นอย่างไรกันบ้าง กับความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าแบบ DDP Term ว่าคือการขนส่งในรูปแบบไหน และมีข้อดีต่ออย่างไร สำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจส่งสินค้าไปทั่วโลกในจำนวนมาก ขอแนะนำ Karton Express แพลตฟอร์มส่งของไปต่างประเทศ ที่จะช่วยคุณจัดส่งพัสดุไปต่างประเทศในราคาคุ้มค่า พร้อมกับมีผู้ให้บริการขนส่งให้เลือกมากสุด ส่งแบบไม่ต้องเสียภาษีก็ได้ ส่งถูก ส่งเร็ว ส่งไว ครบจบในที่เดียว เข้ามาตรวจสอบราคาค่าส่งของไปต่างประเทศได้ที่เว็บไซต์ของเรา หรือเข้ามาสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ @kartonexpress

 

ข้อมูลอ้างอิง :

 1. DDP Shipping คืออะไร?. สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 จาก https://ecommerce-platforms.com/th/glossary/what-is-ddp-shipping
 2. คำอธิบายอย่างง่าย สำหรับเงื่อนไข DDP, DDU, และ also DAP!. สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 จาก https://www.hps-trade.co.th/exp-ddp-ddu?lang=th
 3. DDP (Delivered Duty Paid). สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 จาก https://www.businessplus.co.th/Activities/ข่าวสาร-erp-mrp-c019/ddp-delivered-duty-paid-v7895

ติดตามข่าวสารใหม่ๆ จาก Karton

Subscribe for our daily News

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อยากเปิดธุรกิจ สนใจส่งของไปขายต่างประเทศ หรือนำเข้าสินค้ามาต่อยอด แต่ยังไม่รู้ว่าภาษีนำเข้าคืออะไร มีหลักในการคิดคำนวณอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ!อ่านต่อ
Admin Karton

4 weeks ago

ชวนผู้ประกอบการมารู้จัก 10 ผลไม้อบแห้ง ผลไม้แปรรูปที่ได้รับความนิยมในการส่งออก ที่มีรสชาติอร่อย เก็บรักษาได้นาน และสะดวกต่อการบริโภคอ่านต่อ
Admin Karton

4 weeks ago

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขายของไปต่างประเทศ มีเรื่องอะไรบ้างที่ควรรู้ เพื่อช่วยให้การค้าขายเป็นไปอย่างราบรื่น มารู้กันที่นี่เลยอ่านต่อ
Admin Karton

4 weeks ago

ตรวจสอบราคาค่า ส่งพัสดุไปต่างประเทศ

ระบบจะแสดงราคาภายใน 5 วินาที

ประเทศปลายทาง

{{errors.country}}
{{errors.state}}
{{errors.city}}
{{errors.postalCode}}

รายละเอียดพัสดุ

{{errors.total_value}}
{{errors.value}}
{{errors.width}}
{{errors.depth}}
{{errors.length}}
{{errors.weight}}
{{$index+1}}
{{errors.value}}
{{errors.width}}
{{errors.depth}}
{{errors.length}}
{{errors.weight}}
ขนส่งที่ให้บริการ
ระยะเวลาขนส่ง
จุดรับพัสดุ
เงื่อนไข
ค่าบริการ

ประเทศปลายทาง

{{getName}}

{{entry.state}}, {{entry.city}} , {{entry.postalCode}}

รายละเอียดพัสดุ

มูลค่ารวม ฿ {{entry.total_value}}

 • {{item_sub.width}}x{{item_sub.depth}}x{{item_sub.length}} cm {{item_sub.weight}} kg
ขนส่งที่ให้บริการ ระยะเวลาขนส่ง จุดรับพัสดุ เงื่อนไข ค่าบริการ

{{courier.name}}

{{courier.company}}

{{courier.delivery.min}}-{{courier.delivery.max}} วัน {{service_option.label}}
{{service_condition.label}}
ดูเงื่อนไขทั้งหมด
฿ {{courier.price}}
{{service_rule.label}}