บทความ

เริ่มต้น ธุรกิจส่งออกผลไม้ อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

เริ่มต้น ธุรกิจส่งออกผลไม้ อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

ธุรกิจส่งออกผลไม้

ผลไม้ไทยขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ได้ถูกใจเฉพาะคนไทยหากแต่ยังโด่งดังไกลไปยังต่างแดน เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเภทสินค้าที่มีแนวโน้มการส่งออกสูงมากประเภทหนึ่ง ที่สำคัญยังมีแนวโน้มเติบโตขึ้นในอนาคตด้วย จึงเป็นอีกหนึ่งโอกาสของคนที่อยากจะหันมาจับ ธุรกิจส่งออกผลไม้ เรามีสาระดี ๆ เกี่ยวกับธุรกิจการส่งออกผลไม้ไทยไว้เป็นข้อมูลให้กับคนที่เพิ่งเริ่มว่าต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้างที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ มาดูข้อมูลน่ารู้ต่อไปนี้กัน

 

เขียน แผนธุรกิจส่งออกผลไม้

หัวใจสำคัญในการเริ่มต้นทำธุรกิจทุกประเภทไม่ใช่เฉพาะแค่ ธุรกิจส่งออกผลไม้ไทย ก็คือการมีแผนธุรกิจ ซึ่งเป็นเสมือนคู่มือที่กำหนดทิศทางของธุรกิจ เป้าหมาย แผนการตลาด แผนการผลิตและดำเนินงาน รวบไปถึงแผนทางการเงินด้วย ซึ่งถ้าหากไม่มีแผนธุรกิจที่ดีอาจจะทำให้ธุรกิจติดขัดและไม่ราบรื่นได้

 

การเขียน แผนธุรกิจส่งออกผลไม้ นั้นเราจำเป็นจะต้องคำนึงถึงจุดเด่นของธุรกิจของเราเองว่าเรามีจุดแข็งอะไร เราจะส่งออกผลไม้ชนิดไหนบ้าง จะไปหาซื้อผลไม้เหล่านั้นจากแหล่งไหน ต้นทุนเท่าไหร่ จะส่งออกไปยังตลาดในทวีปอะไร ประเทศอะไรบ้าง มีขั้นตอนการส่งออกไปแต่ละที่อย่างไร ต้นทุนที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นมีปัจจัยอะไรมาเป็นตัวแปรบ้าง จะมีแผนการทำการตลาดในรูปแบบไหนได้บ้าง จะหาลูกค้าได้อย่างไร ช่องทางการเติบโตเพิ่มมีแบบไหนและกี่ช่องทาง การที่เราทำแผนธุรกิจให้ชัดเจนจะทำให้เราตอบคำถามเหล่านี้ได้ และจะกลายเป็นพิมพ์เขียวให้กับการดำเนินธุรกิจของเรา

 

นอกจากนั้นยังต้องวางแผนการแข่งขันทางการตลาด การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานและแตกต่างเพื่อไปช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องวางแผนคิดคำนวณให้สอดคล้องกับทุนและศักยภาพของธุรกิจของเรา เพราะมันจะเป็นแผนที่เมื่อธุรกิจเกิดปัญหาหรือติดขัดขึ้นมาจะทำให้เราไม่หลงทาง มองเห็นภาพรวมของปัญหา และหาแนวทางแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้น

 

ประเทศที่ส่งออกผลไม้มากที่สุด

 

ศึกษาตลาด ประเทศที่ส่งออกผลไม้มากที่สุด

ก่อนจะเริ่มต้นทำธุรกิจ ส่งออกผลไม้ ต้องทําอย่างไร บ้างนั้นจำเป็นจะต้องศึกษาตลาดการส่งออกผลไม้ของไทยก่อนเพื่อมองหาโอกาสที่จะเข้าไปเติบโต ทั้งนี้ มูลค่าการส่งออกผลไม้ไทยในปี 2565 มีมูลค่าสูงถึง 1.72 แสนล้านบาทโดย ประเทศที่ส่งออกผลไม้มากที่สุด อันดับหนึ่งเลยก็คือจีน ตามมาด้วยฮ่องกงและเวียดนาม แน่นอนว่าถ้าส่งออกไปยังประเทศเหล่านี้ก็จะมีโอกาสประสบผลสำเร็จ แต่ขณะเดียวกันก็มีการแข่งขันสูงเช่นเดียวกัน จึงต้องมีการวางแผนการตลาด คำนวณต้นทุน กำไร อย่างรัดกุม เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดและประสบผลสำเร็จ

 

ขั้นตอน ส่งออกผลไม้ ต้องทําอย่างไร ?

ขั้นตอนการส่งออกผลไม้ไปขายต่างประเทศนั้นแตกต่างจากการ ส่งของไปต่างประเทศ แบบทั่ว ๆ ไป เพราะจะต้องยื่นขอเอกสารรับรองและดำเนินการกับภาครัฐหลายขั้นตอน ดังนี้

 

 1. ตรวจสอบและขอใบรับรองผู้ส่งออกกับกรมศุลกากร
 2. ตรวจสอบและขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรจากกรมศุลกากร
 3. ลงทะเบียนผู้ส่งออกกับกรมการค้าระหว่างประเทศ
 4. ตรวจสอบกฎระเบียบของประเทศผู้นำเข้า และขอใบอนุญาตจากหน่วยงานที่ควบคุมหรือที่เกี่ยวข้อง ตามที่ประเทศผู้นำเข้าต้องการ เช่น จดทะเบียนขอส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักรและขอใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) กับกรมวิชาการเกษตร
 5. สรุปเงื่อนไข ค่าใช้จ่าย และการดำเนินการกับผู้ซื้อ พร้อมกับเลือกวิธีการขนส่ง จัดหาระวางเรือหรือเครื่องบิน
 6. ดำเนินการพิธีการศุลกากร (e-Customs) 
 7. ขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) จากกรมการค้าต่างประเทศ
 8. กำหนดวันสินค้าไปถึงปลายทาง 
 9. ส่งเอกสารทางการค้าที่เกี่ยวข้อง (Shipping Documents) ไปยังผู้นำเข้าในต่างประเทศ
 10. 1บริหารสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ตามที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ

 

ผู้ประกอบการมือใหม่ที่จะเริ่มต้นส่งออกผลไม้ไปขายยังต่างประเทศนั้น จะต้องศึกษาขั้นตอนและรายละเอียดต่าง ๆ ให้ละเอียด เพราะผลไม้เป็นของสดที่เน่าเสียได้ หากเกิดปัญหาเรื่องเอกสารหรือข้อกำหนดก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาและความล่าช้าได้ ซึ่งหมายความว่าอาจจะทำให้เสียหายทางธุรกิจจนถึงขั้นขาดทุนได้เลย ดังนั้น เอกสารและขั้นตอนต่าง ๆ จะต้องรัดกุมที่สุด ซึ่งสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ (OSEC) เว็บไซต์ https://onestopservice.ditp.go.th/

 

แผนธุรกิจส่งออกผลไม้

 

โอกาสเติบโตของ ธุรกิจส่งออกผลไม้ไทย

โอกาสในการเติบโตของธุรกิจส่งออกสินค้าผลไม้ไทยนั้นมีอนาคตที่สดใส เพราะมีแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้นทุกปี อย่างในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่การส่งออกต่าง ๆ เริ่มชะงัก แต่อัตราการส่งออกสินค้าเกษตรไทยกลับสวนทางกัน เพราะอัตราการส่งออกผลไม้ไทยนั้นสูงขึ้นมากถึง 6 เท่าของการส่งออกผลไม้ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา แย่งส่วนแบ่งทางการตลาดไปกว่า 29% ของตลาดสินค้าเกษตรส่งออก คิดเป็นมูลค่ากว่า 6 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยผลไม้ที่ส่งออกมากที่สุดก็จะเป็นลำไย ทุเรียน สับปะรด เป็นต้น

 

ตลาดการส่งออกรายใหญ่ของผลไม้ไทยอย่างประเทศจีนนั้นเฉพาะปี 2565 มีการนำเข้าผลไม้สดมากถึง 1.16 ล้านตัน คิดเป็นเงินมูลค่ากว่า 9.2 หมี่นล้านบาท โอกาสที่จะเติบโตจึงมีสูงมาก ยิ่งปัจจุบันช่องทางการทำการตลาดออนไลน์นั้นสะดวกและง่าย ซึ่งยิ่งจะช่วยเพิ่มกลุ่มฐานลูกค้าและช่องทางการจำหน่ายที่มากขึ้นกว่าเดิม นอกจากนั้นยังอาจจะขยับขยายกลุ่มตลาดจากผลไม้สดเป็นตลาดผลไม้แปรรูปเพิ่มขึ้นมาได้ในอนาคต จะช่วยเพิ่มทางเลือกใหม่ ๆ ให้กับผู้นำเข้าและผู้บริโภค เป็นการแตกไลน์ธุรกิจและเพิ่มกำลังการแข่งขันได้ในอนาคต

 

ใครที่อยากเริ่มประกอบ ธุรกิจส่งออกผลไม้ ไปขายต่างประเทศ แนะนำว่าควรเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ เริ่มได้เร็วยิ่งได้เปรียบ หาข้อมูลศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการส่งออก ดำเนินการตามขั้นตอน ส่งของไปต่างประเทศ ให้ถูกต้อง พร้อมกับศึกษาตลาดผลไม้ที่นิยม ดีลกับเกษตรกร แล้ววางแผนการตลาดให้ดี เท่านี้ก็ทำให้คุณสามารถประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าผลไม้ไทยได้แล้ว

 

 

ที่มาข้อมูล

 • https://www.tcijthai.com/news/2023/2/current/12773#:~:text=กองบรรณาธิการ%20TCIJ%203%20ก,อันดับ%203%20ยางพาราและผลิตภัณฑ์
 • https://onestopservice.ditp.go.th/file/DB058_08109030.pdf
 • https://www.bangkokbanksme.com/en/8inter-look-at-the-thai-fruit-market-export-to-china
 • https://onestopservice.ditp.go.th/file/9.10.pdf
 • https://www.onlinenewstime.com/10-อันดับ-ผลไม้ไทย-ในตลา/online-newstime-data/#:~:text=Onlinenewstime.com%20%3A%20ข้อมูลการส่ง,189%25%20เรียกได้ว่าสูงสุด
 • https://sme.krungthai.com/sme/productListAction.action?command=getDetail&cateMenu=KNOWLEDGE&cateId=32&itemId=197
 • https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/articles/Pages/Article_25May2022.aspx#:~:text=%E2%80%8Bผลไม้ไทยเริ่ม,และครองส่วนแบ่งตลาด

ติดตามข่าวสารใหม่ๆ จาก Karton

Subscribe for our daily News

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชวนผู้ประกอบการ ไปรู้จักกับกฎระเบียบ US FDA ว่าคืออะไร มีความสำคัญอย่างไรกับการทำธุรกิจส่งออกอาหารไปขายในอเมริกา ตอบให้ครบในบทความนี้อ่านต่อ
primal

1 month ago

ขั้นตอนพิธีการศุลกากรคืออะไร มีความสำคัญต่อผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศอย่างไรบ้าง เราจะมาบอกให้รู้กันในบทความนี้อ่านต่อ
primal

1 month ago

บุกตลาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยโอกาสแห่งความสำเร็จ ! ศึกษากฎหมายนำเข้าและขั้นตอนการส่งของไปอเมริกาให้ครบถ้วนก่อนเริ่มต้นธุรกิจอ่านต่อ
primal

1 month ago

ตรวจสอบราคาค่า ส่งพัสดุไปต่างประเทศ

ระบบจะแสดงราคาภายใน 5 วินาที

ประเทศปลายทาง

{{errors.country}}
{{errors.state}}
{{errors.city}}
{{errors.postalCode}}

รายละเอียดพัสดุ

{{errors.total_value}}
{{errors.value}}
{{errors.width}}
{{errors.depth}}
{{errors.length}}
{{errors.weight}}
{{$index+1}}
{{errors.value}}
{{errors.width}}
{{errors.depth}}
{{errors.length}}
{{errors.weight}}
ขนส่งที่ให้บริการ
ระยะเวลาขนส่ง
จุดรับพัสดุ
เงื่อนไข
ค่าบริการ

ประเทศปลายทาง

{{getName}}

{{entry.state}}, {{entry.city}} , {{entry.postalCode}}

รายละเอียดพัสดุ

มูลค่ารวม ฿ {{entry.total_value}}

 • {{item_sub.width}}x{{item_sub.depth}}x{{item_sub.length}} cm {{item_sub.weight}} kg
ขนส่งที่ให้บริการ ระยะเวลาขนส่ง จุดรับพัสดุ เงื่อนไข ค่าบริการ

{{courier.name}}

{{courier.company}}

{{courier.delivery.min}}-{{courier.delivery.max}} วัน {{service_option.label}}
{{service_condition.label}}
ดูเงื่อนไขทั้งหมด
฿ {{courier.price}}
{{service_rule.label}}