บทความ

ชวนเช็กสินค้าและของห้ามส่งทางไปรษณีย์ ต่างประเทศ

ชวนเช็กสินค้าและของห้ามส่งทางไปรษณีย์ ต่างประเทศ

ชวนเช็กสินค้าและของห้ามส่งทางไปรษณีย์ ต่างประเทศ

ปัญหาหนึ่งที่เรามักพบเมื่อต้อง ส่งของไปต่างประเทศ หรือรับของที่ส่งมาจากต่างประเทศก็คือพัสดุติดศุลกากร วันนี้เราจึงขอพาทุกคนไปทำความเข้าใจกันว่าเพราะอะไรพัสดุถึงต้องติดศุลกากร ซึ่งแน่นอนว่าปัญหาที่มักเกิดขึ้นก็คือพัสดุของสิ่งของที่ส่งนั้นเป็นของต้องห้ามหรือเป็นสิ่งของที่ต้องเสียภาษี บทความนี้จะพาไปไขข้อข้องใจกันว่า ของห้ามส่งทางไปรษณีย์ ต่างประเทศ นั้นมีอะไรบ้าง จะได้เป็นแนวทางไว้ไปเช็กลิสต์ว่าอะไรส่งได้ อะไรเสี่ยงที่จะติดศุลกากร เวลาส่งของและพัสดุครั้งต่อไปจะได้ราบรื่นไม่เกิดปัญหาติดขัด

 

ทำไม ส่งของไปต่างประเทศ ติด ศุลกากร ?

ขั้นตอนสำคัญของการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าและพัสดุระหว่างประเทศจะต้องผ่านหน่วยงานของรัฐอย่างกรมศุลกากร โดยพัสดุทุกชิ้นจะต้องผ่านพิธีการศุลกากร (Customs Clearance) ซึ่งจะเป็นการตรวจเช็กว่าพัสดุที่ส่งเป็นอะไร ใครเป็นผู้ส่ง แล้วส่งออกไปยังปลายทางที่ใด เพื่อให้แน่ใจว่าพัสดุที่ส่งออกไปนั้นผิดกฎหมายหรือเป็นของต้องห้ามหรือไม่ อีกทั้งสิ่งของบางอย่างจำเป็นต้องได้รับอนุญาตให้ส่งออก เช่น สินค้าทางการเกษตร สัตว์เลี้ยง เวชภัณฑ์ เป็นต้น ทางศุลกากรก็จะตรวจเช็กตรงนี้เพื่อให้แน่ใจว่าพัสดุที่ส่งนั้นสามารถส่งได้

 

พิธีการศุลกากรมีจุดประสงค์เพื่อตรวจว่าสินค้าที่ส่งออกหรือนำเข้านั้นสามารถนำเข้าอย่างถูกกฎหมายของประเทศนั้น ๆ หรือไม่ โดยจะต้องยื่นเอกสารประกอบ ได้แก่

 

 1. ใบขนสินค้าขาออก (ตามแบบฟอร์มที่ทางกรมศุลกากรกำหนด)
 2. บัญชีแสดงราคาสินค้า (Invoice)
 3. บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ
 4. ใบอนุญาตส่งออกหรือเอกสารอื่นใดสำหรับสินค้าควบคุมการส่งออก
 5. เอกสารอื่น ๆ 

 

ส่วนปัญหาพัสดุติดศุลกากรนั้นหลัก ๆ เลยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ ติดศุลกากรขาออกในประเทศ และติดศุลกากรขาเข้าที่ประเทศปลายทาง ซึ่งในรูปแบบแรกนั้นมักจะเกิดจากการที่ผู้ส่งออกดำเนินเอกสารไม่ครบสมบูรณ์ ขาดใบอนุญาตบางอย่าง หรือไม่ก็ส่งออกของที่ต้องห้าม หากเกิดกรณีแบบนี้พัสดุก็จะถูกตีกลับไม่อนุญาตให้ส่งออกนอกประเทศ ส่วนกรณีที่พัสดุไปติดค้างที่ศุลกากรประเทศปลายทางนั้น มักจะเกิดจากการที่ผู้ส่งไม่สำแดงรายการสินค้าหรือมูลค่าสินค้าตามจริง ซึ่งทำให้สินค้าหรือพัสดุต้องห้ามนำเข้าหลุดลอดศุลกากรประเทศต้นทางออกไปได้

 

ส่งของไปต่างประเทศ ติด ศุลกากร

 

แนวทางป้องกันไม่ให้ ส่งของไปต่างประเทศ ติด ศุลกากร ก็คือ ต้องศึกษากฎหมายของประเทศที่เราจะส่งของไปอย่างถี่ถ้วนว่าอะไรสามารถส่งไปได้ อะไรห้ามส่ง ที่สำคัญต้องสำแดงรายละเอียดของพัสดุต่อศุลกากรตามความจริง นอกจากนั้นจะต้องจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ในขั้นตอนพิธีการศุลกากรให้ครบถ้วนอย่างละเอียด เท่านี้ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้พัสดุของเราติดศุลกากรได้แล้ว ซึ่งถ้าหากเราติดต่อบริษัทที่ให้บริการ ส่งของไปต่างประเทศ เขาจะมีบริการดำเนินเอกสารต่าง ๆ ให้ ไม่ต้องทำเอกสารเอง ทำให้ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายลงได้หลายทาง

 

ข้อควรรู้ สิ่งของและยาที่ห้ามส่งไปต่างประเทศ

พัสดุและสิ่งของที่ห้ามส่งทางไปรษณีย์ไปต่างประเทศนั้น สามารถจำแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ สิ่งของต้องห้าม และ สิ่งของที่ต้องขออนุญาตส่งออก ดังนี้

 

 1. สิ่งของต้องห้ามส่งออกหรือนำเข้า
 • สารเสพติดและยาเสพติด
 • วัตถุหรือสื่อลามกอนาจาร
 • สิ่งของเลียนแบบและละเมิดลิขสิทธิ์
 • ธนบัตร หรือเหรียญกษาปณ์ปลอม
 • สัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ที่อยู่ในบัญชีควบคุมของอนุสัญญาไซเตส

 

 1. สิ่งของที่ต้องขออนุญาตส่งออก
 • พระพุทธรูป ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ
 • อาวุธปืน กระสุนปืน วัตถุระเบิด และสิ่งเทียมอาวุธปืน
 • พืชและส่วนต่าง ๆ ของพืช
 • สัตว์มีชีวิตและซากสัตว์
 • ยา เครื่องสำอาง และอาหารเสริม
 • ชิ้นส่วนยานพาหนะ
 • บุหรี่ ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • เครื่องมือวิทยุสื่อสาร อุปกรณ์โทรคมนาคม

 

ทั้งนี้ เพราะว่าสิ่งของเหล่านี้เป็นสิ่งของควบคุมและมีมาตรการที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ จะต้องขออนุญาตและดำเนินการอย่างถูกต้องจะได้ไม่มีปัญหาติดศุลกากร อย่างการส่งพัสดุที่เป็นยา ก็ต้องไปเช็กว่าแต่ละประเทศมีรายละเอียด ยาที่ห้ามส่งไปต่างประเทศ มีรายการใดบ้าง ที่สำคัญจะต้องขอใบรับรองแพทย์เป็นภาษาอังกฤษ ระบุชื่อและชนิดของยาอย่างชัดเจน และจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์ ไม่มีการแกะออกจากแผงหรือซอง

 

ของห้ามส่งไปรษณีย์ไปอเมริกา

 

ชวนเช็กสิ่งของห้ามส่งไปรษณีย์ไปอเมริกา

อย่างที่กล่าวไปว่าของห้ามส่งทางไปรษณีย์ไปต่างประเทศนั้นขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ อย่างสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการส่งพัสดุไปรษณีย์จากไทยไปมากที่สุด ก็มีข้อกำหนดรายละเอียด ของห้ามส่งไปรษณีย์ไปอเมริกา เช่นเดียวกัน ดังนี้

 

 • สัตว์เลี้ยงหรือสิ่งมีชีวิต 
 • ยาเสพติดทุกชนิด 
 • อาวุธปืน 
 • สิ่งของมีคม 
 • อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ที่มีส่วนผสมของหมู ไก่ และไข่ 
 • ยารักษาโรคที่ไม่มีใบสั่งจากแพทย์ 
 • วัตถุอันตราย หรือวัตถุไวไฟ
 • เงินและธนบัตร
 • พืชพันธุ์ เมล็ดพันธุ์พืช
 • เอกสารข้อมูลบุคคล
 • ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
 • บุหรี่ ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • อาหารสดและผักผลไม้
 • สื่อลามก
 • สลากกินแบ่ง หรือลอตเตอรี่

 

ส่วนสิ่งของที่ต้องขอใบอนุญาตก่อนจัดส่งก็จะมีพวกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ผลไม้และผัก นมและผลิตภัณฑ์จากนม เช่น เนย ชีส นมผง ฯลฯ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช รวมไปถึงน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

 

การส่งสิ่งของและพัสดุไปรษณีย์ไปยังต่างประเทศนั้นเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างจุกจิก เพราะเกี่ยวข้องกับมาตรการทางศุลกากรและกฎหมายของแต่ละประเทศ ดังนั้น เราในฐานะผู้ส่งออกจะต้องศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งของที่ส่งและขั้นตอนการจัดส่งมาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะ ของห้ามส่งทางไปรษณีย์ ต่างประเทศ ไม่เช่นนั้นอาจจะทำให้พัสดุของเราเกิดปัญหาตีกลับหรือติดศุลกากรขึ้นมาได้ นอกจากนั้นควรเลือกหาบริษัทผู้ขนส่งพัสดุที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือ เพราะเขาจะช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารและวิธีการต่าง ๆ กับเรา มั่นใจได้ว่าพัสดุที่ส่งไปจะถึงมือผู้รับได้อย่างปลอดภัยไร้ปัญหา

 

 

ที่มาข้อมูล

 • https://www.sme.go.th/upload/mod_download/03-006%20ระเบียบพิธีการศุลกากร.PDF
 • https://onestopservice.ditp.go.th/download/file/40_Export_customs_formalities_related_Export_Formalities.pdf
 • https://www.customs.go.th/cont_strc_simple.php?ini_content=individual_160426_01&lang=th&left_menu=menu_individual_submenu_03_01
 • https://www.cplinter.com/นำเข้าส่งออกอเมริกาต้อ/
 • https://fastship.co/prohibited-item-to-usa/#:~:text=เครื่องรางของขลัง%20หรือ%20สินค้าประเภท,ของแอลกอฮอล์%20เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ติดตามข่าวสารใหม่ๆ จาก Karton

Subscribe for our daily News

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชวนผู้ประกอบการ ไปรู้จักกับกฎระเบียบ US FDA ว่าคืออะไร มีความสำคัญอย่างไรกับการทำธุรกิจส่งออกอาหารไปขายในอเมริกา ตอบให้ครบในบทความนี้อ่านต่อ
primal

2 months ago

ขั้นตอนพิธีการศุลกากรคืออะไร มีความสำคัญต่อผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศอย่างไรบ้าง เราจะมาบอกให้รู้กันในบทความนี้อ่านต่อ
primal

3 months ago

บุกตลาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยโอกาสแห่งความสำเร็จ ! ศึกษากฎหมายนำเข้าและขั้นตอนการส่งของไปอเมริกาให้ครบถ้วนก่อนเริ่มต้นธุรกิจอ่านต่อ
primal

3 months ago

ตรวจสอบราคาค่า ส่งพัสดุไปต่างประเทศ

ระบบจะแสดงราคาภายใน 5 วินาที

ประเทศปลายทาง

{{errors.country}}
{{errors.state}}
{{errors.city}}
{{errors.postalCode}}

รายละเอียดพัสดุ

{{errors.total_value}}
{{errors.value}}
{{errors.width}}
{{errors.depth}}
{{errors.length}}
{{errors.weight}}
{{$index+1}}
{{errors.value}}
{{errors.width}}
{{errors.depth}}
{{errors.length}}
{{errors.weight}}
ขนส่งที่ให้บริการ
ระยะเวลาขนส่ง
จุดรับพัสดุ
เงื่อนไข
ค่าบริการ

ประเทศปลายทาง

{{getName}}

{{entry.state}}, {{entry.city}} , {{entry.postalCode}}

รายละเอียดพัสดุ

มูลค่ารวม ฿ {{entry.total_value}}

 • {{item_sub.width}}x{{item_sub.depth}}x{{item_sub.length}} cm {{item_sub.weight}} kg
ขนส่งที่ให้บริการ ระยะเวลาขนส่ง จุดรับพัสดุ เงื่อนไข ค่าบริการ

{{courier.name}}

{{courier.company}}

{{courier.delivery.min}}-{{courier.delivery.max}} วัน {{service_option.label}}
{{service_condition.label}}
ดูเงื่อนไขทั้งหมด
฿ {{courier.price}}
{{service_rule.label}}