บทความ

เคล็ดลับความปลอดภัย ส่งของมีค่าไปต่างประเทศ

เคล็ดลับความปลอดภัย ส่งของมีค่าไปต่างประเทศ

เคล็ดลับความปลอดภัย ส่งของมีค่าไปต่างประเทศ

เมื่อจำเป็นต้องส่งของที่มีมูลค่าสูงทางไปรษณีย์จากไทยไปเมืองนอก การ ส่งของมีค่าไปต่างประเทศ ต้องทำอย่างไร เพราะของมูลค่าสูงย่อมเสี่ยงต่อการสูญหาย และความเสียหาย หลายคนยังกังวลอีกด้วยว่าการส่งของมูลค่าสูงน่าจะเป็นเรื่องยุ่งยากพอสมควร ความจริงแล้วเป็นอย่างไรกันแน่

 

ความจริงก็คือ การส่งของมีค่าทางไปรษณีย์ไม่ได้น่ากังวลอย่างที่คิด เคล็ดลับความปลอดภัยในการส่งของมูลค่าสูงก็คือ เริ่มจากการปฏิบัติตามมาตรฐานของการขนส่งอย่างถูกต้อง ผู้ส่งต้องศึกษาข้อมูลว่า สิ่งของมีค่าชนิดใดส่งได้ หรือเป็นของต้องห้าม

 

ประเภทของสิ่งมีค่า ที่สามารถส่งพัสดุไปต่างประเทศได้

ของที่จะส่งไปต่างประเทศ ควรเป็นของที่ไม่ได้อยู่ในกฎข้อห้ามของศุลกากร ดังนั้น ผู้ส่งต้องตรวจสอบข้อมูลกับผู้ให้บริการว่าของมีค่าหรือของที่มีมูลค่าสูงชนิดใดที่จัดอยู่ในกลุ่มต้องห้ามตามกฎหมาย เช่น ทองแท่ง หรือโลหะมีค่า เงินตราต่างประเทศ นาฬิการาคาแพง น้ำหอม และของใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นของปลอม ส่วนใหญ่แล้วของเหล่านี้จะติดข้อกำหนด ไม่สามารถส่งได้ หรือของบางชนิดส่งได้แต่ต้องอยู่ในความควบคุมระหว่างการขนส่ง เช่น สิ่งของที่เกี่ยวข้องกับเงิน บัตรเครดิต บัตรกำนัล เช็คธนาคาร ฯลฯ ควรตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจนอีกครั้ง 

 

ส่งของมีค่า ไม่น่ากังวลอย่างที่คิด

แม้ว่าของจะมีมูลค่าสูง แต่ผู้ที่จะส่งสิ่งของมีค่าไปต่างประเทศนั้นสามารถใช้วิธีแพ็กของให้ปลอดภัยได้ โดยขั้นแรกคือเลือกใช้หีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน เหมาะสมกับขนาด และประเภทของสิ่งของ การแพ็กอย่างถูกวิธีและเลือกใช้หีบห่อที่ดีจะช่วยป้องกันของที่อยู่ข้างในได้ อย่างน้อยก็สบายใจในเรื่องความปลอดภัยจากกรณีของพังเสียหายไปได้หนึ่งเรื่อง นอกจากนี้ การแพ็กของที่ได้มาตรฐานยังเอื้อต่อการส่งของมีค่าได้อย่างสะดวกราบรื่นอีกด้วย 

 

ส่งขอไปต่างประเทศ ของแพง ของมีค่า

 

การส่งของมีค่าอย่างปลอดภัย ยังต้องให้ความสำคัญกับการเลือกใช้บริการจากบริษัทหรือตัวแทนขนส่งที่เชื่อถือได้ มีระบบโลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐาน หากเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลจะยิ่งมั่นใจได้มากขึ้น เพราะบริษัทจะมีบริการประกันและคุ้มครองสิ่งของภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทได้กำหนดเอาไว้ แต่ถ้าเป็นสิ่งของที่มูลค่าสูงมาก ๆ ผู้ส่งอาจต้องเลือกจ่ายค่าประกันเพิ่มเติมให้ครอบคลุมมูลค่าสิ่งของ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ผู้ส่งจะต้องขอรายละเอียดจากผู้ให้บริการนำมาเปรียบเทียบความคุ้มค่าก่อนตัดสินใจ

 

บริษัทขนส่งที่ได้มาตรฐานยังมีข้อดีที่การเคลมประกันอีกด้วย สมมติว่า ส่งของมีค่าไปต่างประเทศ แล้วพัสดุเกิดความเสียหายหรือสูญหายขึ้นมา แม้ว่าผู้ส่งได้ทำประกันไว้และบริษัทขนส่งพร้อมที่จะจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบอยู่แล้วก็ตาม แต่ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งถ้าบริษัทนั้นไม่ได้มาตรฐานก็คงต้องใช้เวลานานหลายวัน และขั้นตอนต่าง ๆ ก็อาจยุ่งยากหรือมีปัญหาติดขัดไม่ราบรื่น ตรงกันข้าม หากเลือกบริษัทที่มาตรฐานสูง ปัญหาเรื่องการเคลมประกันก็จะไม่เกิดขึ้น ผู้ส่งจะได้ของคืนหรือได้รับการชดเชยตามกำหนดเวลาโดยไม่ต้องกังวลใจ

 

การส่งของมีค่า กับการประกันที่ควรรู้

การประกันพัสดุที่ส่งทางไปรษณีย์เป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญในการ ส่งของไปต่างประเทศ ร้านค้าออนไลน์ที่ขายสินค้ามูลค่าสูงมักจะมีประสบการณ์เป็นอย่างดีและรู้ว่าควรทำประกัน แม้ว่าจะต้องจ่ายเงินเพิ่มเป็นหลักพันแต่ก็คุ้มค่ากว่า ส่วนใครที่ต้องการส่งของไปยังต่างประเทศและยังไม่รู้ว่าการประกันสำคัญอย่างไร เราก็มีเหตุผลมาให้พิจารณากันดังนี้

 

การประกันก็คือการที่บริษัทขนส่งให้ความคุ้มครองพัสดุที่นำส่ง หากว่าพัสดุเกิดความเสียหายหรือสูญหายในระหว่างเส้นทางจัดส่ง เจ้าของพัสดุจะได้รับการจ่ายเงินชดเชยตามมูลค่าของพัสดุหรือสิ่งของนั้นในวงเงินที่บริษัทขนส่งกำหนด แต่ในกรณีที่การส่งของมีค่าไปยังต่างประเทศ มีมูลค่าสูงกว่าวงเงินประกัน เจ้าของพัสดุสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มวงเงินคุ้มครองให้ครอบคลุมมูลค่าพัสดุ และเชื่อมั่นได้ว่าผู้ให้บริการจะรับผิดชอบ ดูแลสิ่งของตลอดการขนส่งให้ถึงผู้รับอย่างปลอดภัย พัสดุที่มีประกันจะช่วยเสริมความมั่นใจให้ทั้งผู้ส่งและผู้รับด้วย เพราะไม่ใช่แค่ผู้ส่งที่เป็นกังวล ผู้รับที่รอของอย่างมีความหวังว่าจะได้ของถึงมืออย่างเรียบร้อย ก็มีความกังวลไม่ต่างกัน 

 

ส่งพัสดุของแพงไปต่างประเทศ

 

ค่าใช้จ่ายในการส่งของมีค่าไปต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายในการส่งของทั่วไปนั้นคิดตามน้ำหนักจริงของพัสดุที่จะส่ง แต่ถ้าเป็นของมีค่าหรือมีมูลค่าสูงและต้องการส่งไปต่างประเทศ ก็ต้องจ่ายเพิ่มเพื่อทำประกันพัสดุไว้คุ้มครองของที่ส่งด้วย การจ่ายเพิ่มเพื่อทำประกันไม่แพงอย่างที่คิด โดยผู้ใช้บริการจะต้องสอบถามและเปรียบเทียบนโยบายประกันพัสดุของบริษัทขนส่งแต่ละแห่ง เพราะว่าแต่ละที่จะมีนโยบายและค่าใช้จ่ายในการให้บริการประกันที่แตกต่างกันไป เช่น คิดค่าบริการเพิ่มตามมูลค่าของสิ่งของ หรือคิดค่าบริการเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าของ และถ้าหากเทียบดูแล้วว่าวงเงินคุ้มครองไม่ครอบคลุม ก็อาจจะต้องเพิ่มเงินอีกเล็กน้อยเพื่อขยายความคุ้มครองให้เหมาะสมกับมูลค่าสิ่งของ

 

ในการส่งของไปยังต่างประเทศนั้น แนะนำให้ทำประกันไว้ด้วยจะอุ่นใจกว่า ผู้ที่ต้องการส่งของสามารถเช็กค่าบริการได้จากผู้ให้บริการทุกแห่ง หรือสอบถามข้อมูลเรื่องการส่งของและการประกันได้ที่ Karton Express ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทน ส่งของไปต่างประเทศ ที่มีพาร์ทเนอร์หลายแห่ง สามารถส่งของมีค่าไปยังทุกประเทศทั่วโลก รับประกันความปลอดภัย พร้อมรูปแบบการส่งที่มีให้เลือกมากมายตามความเหมาะสม ด้วยอัตราค่าบริการที่ไม่แพง การบริการรวดเร็ว และขั้นตอนที่ง่ายไม่ยุ่งยาก ติดต่อใช้บริการหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line @kartonexpress 

 

 

ที่มาข้อมูล

ติดตามข่าวสารใหม่ๆ จาก Karton

Subscribe for our daily News

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อยากเปิดธุรกิจ สนใจส่งของไปขายต่างประเทศ หรือนำเข้าสินค้ามาต่อยอด แต่ยังไม่รู้ว่าภาษีนำเข้าคืออะไร มีหลักในการคิดคำนวณอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ!อ่านต่อ
Admin Karton

2 months ago

ชวนผู้ประกอบการมารู้จัก 10 ผลไม้อบแห้ง ผลไม้แปรรูปที่ได้รับความนิยมในการส่งออก ที่มีรสชาติอร่อย เก็บรักษาได้นาน และสะดวกต่อการบริโภคอ่านต่อ
Admin Karton

2 months ago

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขายของไปต่างประเทศ มีเรื่องอะไรบ้างที่ควรรู้ เพื่อช่วยให้การค้าขายเป็นไปอย่างราบรื่น มารู้กันที่นี่เลยอ่านต่อ
Admin Karton

2 months ago

ตรวจสอบราคาค่า ส่งพัสดุไปต่างประเทศ

ระบบจะแสดงราคาภายใน 5 วินาที

ประเทศปลายทาง

{{errors.country}}
{{errors.state}}
{{errors.city}}
{{errors.postalCode}}

รายละเอียดพัสดุ

{{errors.total_value}}
{{errors.value}}
{{errors.width}}
{{errors.depth}}
{{errors.length}}
{{errors.weight}}
{{$index+1}}
{{errors.value}}
{{errors.width}}
{{errors.depth}}
{{errors.length}}
{{errors.weight}}
ขนส่งที่ให้บริการ
ระยะเวลาขนส่ง
จุดรับพัสดุ
เงื่อนไข
ค่าบริการ

ประเทศปลายทาง

{{getName}}

{{entry.state}}, {{entry.city}} , {{entry.postalCode}}

รายละเอียดพัสดุ

มูลค่ารวม ฿ {{entry.total_value}}

  • {{item_sub.width}}x{{item_sub.depth}}x{{item_sub.length}} cm {{item_sub.weight}} kg
ขนส่งที่ให้บริการ ระยะเวลาขนส่ง จุดรับพัสดุ เงื่อนไข ค่าบริการ

{{courier.name}}

{{courier.company}}

{{courier.delivery.min}}-{{courier.delivery.max}} วัน {{service_option.label}}
{{service_condition.label}}
ดูเงื่อนไขทั้งหมด
฿ {{courier.price}}
{{service_rule.label}}